muzyka

muzyka

muzyka

Granie na bębnach na lekcjach muzyki Muzyka jest istotną częścią szkolnego życia na Schwalbenweg - zarówno w codziennym nauczaniu poszczególnych klas, jak i w międzyklasowych grupach roboczych, takich jak szkolny zespół muzyczny lub klub taneczny, ale także podczas występów podczas szkolnych uroczystości i uroczystości. Muzyka jest jednocześnie zasadą, środkiem i przedmiotem pedagogiki specjalnej.

muzyka

Jako konsekwentna zasada nauczania, muzyka odgrywa ważną rolę w rytualizacji dnia szkolnego, np. kiedy wszystkie klasy śpiewają razem w szkolnym kole porannym każdego dnia. Ponadto muzyka służy jako element strukturyzujący w codziennej rutynie i w klasie, na przykład śpiewając powitania, pożegnania lub piosenki tematyczne do określonej treści lekcji.

Muzyka jest równie ważna jako środek promocji całej osobowości. Muzyka oferuje studentom szeroki wachlarz możliwości rozwijania umiejętności społecznych, emocjonalnych, czuciowo-ruchowych, komunikacyjnych i poznawczych.

Muzyka jako przedmiot kształcenia specjalnego obejmuje trzy główne obszary uczenia się – muzykowanie (np. muzykowanie za pomocą głosu lub instrumentów, dzwonki, efekty dźwiękowe), słuchanie muzyki (np. poznawanie różnych stylów i utworów, słuchanie instrumentów) oraz realizacja muzyki (np. w tańcu, ruchu, przedstawieniu scenicznym czy obrazowym). Celem jest pokazanie uczniom możliwości aktywnego doświadczania muzyki w różnych jej formach i wykorzystania jej w czasie wolnym.