Praktyki

Jakie staże można odbyć?

Bitte mailen sie durch Klick auf den Namen in der rechten Tabellenspalte die/den direkte/n Ansprechpartnerin/Ansprechpartner an!

Jako część Szkolenie nauczycieli / inne szkolenia szkolne Można odbyć następujące staże:

Jako część Orientacja zawodowa Móc uczniowie szkół ponadgimnazjalnych również odbywają staż.

 • Praktyki studenckie  2 - 3 tygodnie ok. 28 godzin / tydzień Pani Steeg
Dalsze ważne informacje dotyczące stażu

układ

Stażyści w ramach szkolenia nauczycieli zasiadają w pierwszym tygodniu na różnych klasach i poziomach.

Od drugiego tygodnia praktykanci kontynuują staż w klasie w porozumieniu z osobą kontaktową i/lub oficerem szkoleniowym.

W zależności od treści stażu, część lekcji, opiekę i wsparcie mogą przejąć uczniowie indywidualni lub małe grupy, lub też lekcje mogą być zaplanowane i przeprowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

Spodziewamy się, że

 • otwarta i przyjazna atmosfera
 • Zainteresowanie pracą z naszymi studentami
 • Informacja O szkole i programie szkolnym na stronie internetowej szkoły przed rozpoczęciem praktyki
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole
 • Współpraca/pomoc we wszystkich obszarach codziennego życia szkolnego
 • Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi w zakresie zadań stażowych
 • Niezależne i terminowe umawianie spotkań
 • Natychmiastowe powiadomienie w przypadku choroby
 • przestrzeganie poufności danych osobowych, Oświadczenie o zachowaniu poufności wydrukuj i w pierwszy dzień praktyki weź to ze sobą podpisane
 • Uznanie ustawy o ochronie przed infekcjami (§ 35), Formularz proszę go wydrukować i weź to ze sobą podpisane

Zapisz się

Pocztą lub e-mailem z następującymi danymi:

 • Imię i nazwisko, adres
 • Adres e-mail. Numer telefonu
 • Rodzaj, czas trwania, pożądany okres stażu
 • W razie potrzeby specjalne życzenia (poziom oceny, cel obserwacji)
 • Krótkie wyjaśnienie, dlaczego chcesz odbyć u nas staż